Ponuda za institucije

Vaša misija je da osnažite ljude u razvoju karijere? Super, na istom smo brodu 🙂 
U našoj viziji budućnosti, razvoj karijere je predmet koji se uči u školama i na fakultetima! Udružite se sa nama i organizujmo zajedno radionice, seminare ili webinare, i sprovodimo projekte koji inspirišu promjene!

Radionice i seminari

Angažujte nas kao predavače na vašim radionicama ili seminarima. Od razvoja karijere, freelancinga, preduzetništva.. Vi birate

Digitalni centar za karijeru

Ako ste predstavnici škole i univerziteta, iznajmite digitalni centar za karijeru koji je dostupan 24/7 vašim studentima i korisnicima

Saradnja na projektima

Ako predstavljate NVO, možemo da sarađujemo na raznim projektima. Pišite nam!